Naša misia: Pretvárame naše vedomosti a skúsenosti do trvalej hodnoty pre prospech našich klientov ako aj našich kolegov.

 

Spoločnosť Lautitia vznikla s cieľom využiť skúsenosti a potenciál zakladateľov a neskôr celého tímu  pre prospech  klientov.

Zakladateľka spoločnosti – Ľudmila Hadarová pôsobí už viac ako 25 rokov vo vrcholových manažérskych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov v nadnárodných spoločnostiach.

Do tímu si vybrala skúsených odborníkov v oblasti manažmentu a psychológie a v priebehu niekoľkých rokov vybudovali úspešnú slovenskú poradenskú spoločnosť.

„Sme hrdí na to, že sme slovenská spoločnosť. Kvalitu zákazníkom prinášajú jednotlivý ľudia, nie zahraničný kapitál....“ s obľubou zmieňuje zakladateľka a riaditeľka spoločnosti.

 

Náš tím tvoria interní ako aj externí odborníci s firemnou praxou. Nakoľko sme stále v kontakte s praxou a neustále sa vzdelávame, máme skúsenosti s najmodernejšími prístupmi v práci s ľuďmi.

 

Náš tím má

⇒ skúsenosti v riadení ľudských zdrojov v podnikovej sfére
⇒ manažérske skúsenosti vo veľkých spoločnostiach
⇒ skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí
⇒ skúsenosť v rôznych sférach podnikania (výroba, poradenstvo, služby, logistika, bankovníctvo..)

Náš tím vie

⇒ zdieľať praktické skúsenosti, poradiť, viesť
⇒ Zaškoliť a viesť supervíziu
⇒ koučovať

Pracovné ponuky