Administratívne práce a recepčné služby

Už 10 rokov úspešne vedieme recepcie pre našich klientov. Od vyhľadania a zaškolenia recepčných až po zabezpečenie bezchybného a profesionálneho chodu recepcie, všetkých požadovaných činností, ktoré klient žiada zabezpečiť na recepcii.
Nebudete musieť viac riešiť výpadky recepčných, ich profesionálne vystupovanie a vzhľad - zverte to do našich rúk. Máme tím zaškolených a skúsených recepčných pre firemné recepcie alebo nákupné centrá.

Pracovné ponuky