Vyhľadávanie a výbery zamestnancov

Naši skúsení konzultanti vedia vyhľadať, osloviť vhodných kandidátov na rôzne pracovné pozície, na základe posúdenia najdôležitejších kritérií zadaných klientom odporučia najvhodnejších kandidátov.

Pracovné ponuky